tirsdag, oktober 21, 2014

Frydenberg 1 borettslag

Frydenberg ligger på Hasle, rett nordøst for Carl Berners Plass. Området er i stor utvikling med nye boliger, nye skoler og næringsvirksomhet. Fra 2016 åpner nye Løren t-banestasjon på Lørenbanen som forbinder Sinsen og Økern med direkte tverradkomst.

Frydenberg 1 borettslag består av 98 leiligheter fordelt på 7 hus som har adresse Seljeveien 1, 3, 5, 7, 9, 11 og 13.

Aktuelt

INNBRUDD I POSTKASSER

5. oktober 2014 Natt til søndag 5. oktober har uvedkommende forsøkt å bryte seg inn i postkassene i borettslaget. Ved kontroll i dag søndag, stod kasseanleggene i Seljeveien 3, 7 og 11 åpne. Det er brutt opp både enkeltkasser og hovedlåsene på stativene. Styret har nå lukket alle stativ slik at kassene er låst. Styret vil informere Posten om dette slik at postbudet er ekstra påpasselig med å sørge for at stativene går i lås i tillegg til at vi vil be vaktmester om å kontrollere/utbedre kasseanlegget etter helgens ødeleggelser. Vi ber alle være oppmerksomme dersom de har mistanke om at post er på avveie som følge av dette og styret vil politianmelde forholdet. Styret vil vurdere tiltak for å sikre kasseanleggene bedre og komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.

Lavere rente

29. september 2014

Styret har reforhandlet borettslagets lånebetingelser og har fått redusert rentesatsen på fellesgjeldslånet fra 3,5 % til 3,1 % fra 1. oktober.


For andeler med andel fellesgjeld vil dette bli justert på innbetalingsblankettene.
 

Håndløpere på balkonger

29. september 2014

Flere andelseiere har henvendt seg til styret og spurt om det foreligger en plan for å bytte ut håndløperne (tre-rekkverket) på balkongene ettersom disse er stygge på mange balkonger etter manglende vedlikehold.

Styret jobber for å fremme dette for generalforsamlingen våren 2015 med alternative løsninger som generalforsamlingen kan ta stilling til. Styrets plan er å få utført dette samtidig med at treverk på fasader beises.

Når utskiftingen blir gjennomført avhenger av økonomiske forhold og det er p.t. ikke nok penger i vedlikeholdsfondet for disse arbeidene.

Andelseiere som ønsker å bytte håndløpere på egen hånd, kan gjøre dette for egen regning. Dersom generalforsamlingen vedtar å endre håndløpere til f.eks. aluminium, må alle andelseiere bytte til dette selv om man har nettopp byttet ut sine gamle håndløpere i tre.

Røyking på balkonger

22. august 2014

Etter en lang og varm sommer hvor mange har tilbragt mye tid på balkonger og med åpne dører og vinduer, har styret mottatt flere tilbakemeldinger på sjenerende røykluft fra naboer.

 

Balkonger er definert som utendørs og må også anses som en del av den enkeltes leilighet, slik at røykeloven gjelder ikke på balkonger og leiligheter.

 

Det er likevel viktig å vise hensyn til naboene! Borettslaget har lufteventiler bak radiatorene og med avsug av luft på kjøkken og bad, trekkes luft inn gjennom disse ventilene. Dersom det røykes på balkongen, vil røyklukt derfor trekkes inn i leilighetene over og ved siden av.

 

Styret oppfordrer alle til vise hensyn til hverandre slik at vi bevarer et godt bomiljø.

Styrets sammensetning

22. august 2014

Ett av styrets medlemmer har dessverre trukket seg fra styret på grunn av helsemessige årsaker. Styret vil komme nærmere tilbake til hvordan vi løser dette.

Ferietid

7. juli 2014

I forbindelse med sommer og ferietid, kan det ta lengre tid før henvendelser til styret blir besvart.

Styret ønsker alle en riktig god sommer!
 

Ikke slipp inn uvedkommende!

9. juni 2014

Styret har mottatt meldinger fra beboere om at folk ringer på og forsøker å komme inn i oppgangene. I forrige uke ringte 2 – 3 menn på og forsøkte å bli sluppet inn i oppgangene. De snakket ikke norsk og opptrådte aggressivt og forsøkte å få barn til å åpne ved å lokke med godteri.

Styret minner om viktigheten av å holde dørene låst og ikke slippe inn folk som man ikke kjenner.
 

Badegulv

5. juni 2014

Styret har hatt en befaring i teknisk rom med Holli (leverandør og montør av fjernvarmeanlegget). På bakgrunn av dette har vi tatt kontakt med Hafslund for å få de til å kontrollere/justere temperaturen på vannet som går ut i anlegget vårt.

Dette håper vi vil gi varme i gulvene og mer stabile temperaturer.

Filterutlevering

5. juni 2014

Onsdag 18. juni mellom klokken 18 og 20 blir årets siste frist for å kunne hente filter til ventilene bak radiatorene. Det har blitt utdelt filter både på generalforsamlingen og dugnaden – så her er sjansen for de som ikke hadde anledning tidligere.

Styret sitter mellom Seljeveien 7 og 9 ved bordet og benkene der.

"Du skal ikkje sova bort sumarnatta...."

25. mai 2014

Sommeren har vist seg med noen dager med sol og varme, noe vi alle setter pris på og vi håper at vi får mange fine sommerkvelder på balkonger og i hager fremover.

Samtidig vil styret minne alle om å ta hensyn til naboene som kanskje ikke har tenkt å være våkne hele natten sammen med dere…. Lyden av glade mennesker høres ekstra godt med åpne dører og vinduer og vi vil oppfordre alle til å være forsiktige med musikk og annen støy slik at vi alle kan trives gjennom sommeren.

Styret minner også om forbudet mot kullgrill på borettslagets område. Det er kun elektrisk grill og gassgrill som er tillatt.

Med ønske om en god sommer!

Styret

Avregning varme, varmtvann og elektrisitet

23. mai 2014

De fleste andelseiere har mottatt regning fra OBOS på avregning varme, varmtvann og elektrisitet. Dessverre har ikke Inergi/Techem (som er firmaet som er ansvarlig for avregning av forbruk) sendt ut oversikten for den enkelte leilighet ennå.

Styret har blitt lovet at denne oversikten skal komme i god tid før forfall på regningen. Vi beklager dette og vil gjøre vårt for at dette ikke skjer i fremtiden.

Styret

Kalde badegulv - igjen

23. mai 2014

Styret har mottatt flere henvendelser om kalde badegulv og er også kjent med problemet i egne leiligheter. Styret jobber med saken og vil blant annet be om et møte med leverandøren av systemet for å forsøke å løse dette og unngå fremtidige problemer.

Styret beklager de ulemper dette måtte medføre for beboerne.

Styret

Lørenbanen

19. mai 2014

Sporveien bygger ”Lørenbanen” og rett bak borettslaget kommer nye Løren stasjon. Klikk på lenken og les mer. Her kan du også melde deg på for å motta varsler før det sprenges i arbeidet med t-banetunnel.


 

Les mer

Vel blåst generalforsamling!

2. mai 2014

Tirsdag 9. april ble det avholdt generalforsamling med 27 fremmøte og 2 fullmakter. Generalforsamlingen behandlet årsberetning, regnskap, forslag til nye husordensregler og valg av nye tillitsvalgte.

 

Det nye styret består av: Torgeir Svinsaas Einum (leder), June Johannesen, Nina Schmidt, Lars Johansen og Lars Thorvaldsen.

 

Så snart styret har fordelt arbeidsoppgavene mellom seg, vil dette bli gjort kjent.

 

Takk for fremmøtet og et godt møte!

Endring i tilbudet fra Canal Digital

13. april 2014

Fra 28. april vil Canal Digital foreta endringer i sin kanalpakke. Dette berører i hovedsak seere som ikke benytter digitalboks eller digital kortleser. Dette vil medføre at blant annet SVT2 forsvinner og andre kanaler bytter plass slik at kanalsøk må gjennomføres.

Canal Digital har kampanjetilbud på HD Box frem til 31. mai.

Ta kontakt med Canal Digital for nærmere informasjon på telefon 815 55 520.

Styrets forslag til nye husordensregler

10. april 2014

Innkalling til generalforsamling 29. april er nå sendt ut.

Her ligger også styrets forslag til nye/endrede husordensregler. Som et vedlegg til disse er det utarbeidet et vedlegg som illustrerer de foreslåtte tilpasninger som skal være lov å gjøre på balkonger og uteplasser.

Forslaget til husordensregler med vedlegg (illustrasjoner) gjengis i sin helhet her (klikk linken "Les mer").

En papirversjon av illustrasjonene vil også bli utdelt på generalforsamlingen.

 

Les mer

Sjekk av fordelerskap fjernvarme

26. februar 2014

Styret minner om at alle må sjekke fordelerskap for fjernvarme for eventuell fukt og melde tilbake til styret innen 28. februar.

Varme og varmtvann

12. februar 2014

Halve Oslo er uten varmtvann og fjernvarme på grunn av gravearbeid i sentrum. De håper at feilen er rettet og alt er i orden i løpet av natten.

 

http://www.hafslund.no/fjernvarme/drifts-_og_feilmeldinger/8129

 

For beboere som har kjøpt elektrisk varmeovn i forbindelse med brudd i fjernvarmen og ønsker refusjon fra Hafslund, kan styret opplyse at borettslagets kundenummer er 2001814 – Frydenberg1 borettslag.

 

Beboere som utover kvelden torsdag 13.  februar opplever at varmen ikke kommer tilbake i leiligheten sin, må ta kontakt med styret. Det må påregnes at badegulvene vil bruke noen timer lengre enn radiatorene på å bli varme.
 

Pass opp for snø fra taket!

1. februar 2014

Det har blåst og snødd slik at det fra balkongtakene i 4. etasje henger en del snø. Det er meldt mildvær de neste dagene, slik at det er stor fare for at dette faller ned.

Ettersom dette kun er et problem på hagesiden og ikke på inngangssiden, vil ikke styret foreta seg noe for å få fjernet denne snøen.

Styret anser det som lite aktuelt med “hageaktiviteter” de kommende dager og anser derfor faren for liten.

Ved barnelek i hagen, bør det utvises forsiktighet dersom det henger snø fra taket.

Brøyting

29. januar 2014

Styret har mottatt melding fra Bygårdsservice AS om maskinproblemer. Dette er grunnen til at det ikke er brøytet det siste døgnet. De regner med å få brøytet onsdag 29. januar.

Oppdatering om fjernvarmen

28. januar 2014

Styret har over lengre tid jobbet med å undersøke eventuelle feil med fjernvarmeanlegget på bakgrunn av tilbakemeldinger fra flere beboere som har tatt kontakt med styret og klaget over problemer med temperaturen både i radiatorer og badegulv.

Styret har vært i kontakt både med Skanska, underleverandøren som installerte anlegget, uavhengige rørleggere og borettslagets forrige og nåværende vaktmester for å kartlegge eventuelle feil eller behov for utskiftinger eller andre tiltak.

Det er ingen ting som tyder på at det er noe feil med anlegget eller at det er behov for å foreta utskiftinger eller forandringer på anlegget.

Torsdag i forrige uke ble fjernvarmeanlegget justert opp for å se om leiligheter med kalde badegulv og radiatorer merket en bedring i temperaturen. Dette skulle være et forsøk og tilbakestilles til normal innstilling fredag. Dette forsøket ga ingen entydige svar på om dette ville bedre situasjonen.

Ved tilbakestilling fredag har det oppstått en feil som har medført at anlegget i hele helgen har “gått for full maskin”.

Dette er årsaken til at badegulv og radiatorer, samt vann i springen har vært svært varme og har blitt opplevd ubehagelig av flere beboere. Dette var også årsaken til de kraftige suselydene og til tider “bankelyder” i rør og anlegg.

Anlegget er nå tilbakestilt til normal drift og skal fungere etter hensikten.

Det er mye som tyder på at enkelte radiatorer og badegulv ikke fungerer tilfredsstillende ved at man får justert temperaturen til “riktig nivå” og at temperaturen holder seg noenlunde stabil.

Det vil trolig være nødvendig å sjekke radiatorer og fordelerskap til bad i de leilighetene som fortsatt opplever problemer med temperaturen.

Styret vil komme tilbake med mer informasjon i forhold til kontroll av radiator/fordelerskap når dette er klart. 
 

Fjernvarmeanlegget

26. januar 2014

Mange beboere har tatt kontakt med styret de siste dagene og i helgen om fjernvameanlegget.

Torsdag ble systemet satt ”på høygir” for å teste om dette hjalp for å få mer varme i radiatorer og badegulv etter at flere beboere hadde tatt kontakt med styret om problemer med å få nok varme i leilighetene.

Dette var ment som en test som skulle justeres tilbake neste dag. Mye tyder på at dette ikke har blitt gjort og at anlegget står på maksimum.

Mange har opplevd at både badegulv, radiatorer og fordelerskap til fjernvarmen er svært varme og at radiatorer og badegulv får en temperatur som oppleves ubehagelig.

Mange har også merket at det har blitt svært mye suselyder fra radiatorer og til dels bankelyder i systemet.

Enkelte beboere har selv i denne situasjonen de siste dagene opplevd både kalde radiatorer og badegulv.

Styret har avtalt ny oppsummering og gjennomgang av dette på mandag 27. januar med rørlegger og vil informere beboerne så snart vi vet noe mer.

Styret beklager på vegne av borettslaget de problemer og ubehag enkelte har opplevd i denne forbindelse.

 

Kalde radiatorer og badegulv?

22. januar 2014

Styret har mottatt noen henvendelser om kalde radiatorer og badegulv som vi jobber med å undersøke/løse.

Både badegulv og radiatorer har termostathjul som kan justeres for å regulere varmen. Spesielt ved temperaturforandringer ute kan dette være nødvendig.

Ved problemer med varme på bad, kan det hjelpe å la dør til fordelerskap (der termostathjulet er plassert) stå åpen slik at det ikke blir så varmt i skapet.

Ved kalde radiatorer kan det også hjelpe å lufte disse slik at luft som kommer inn i systemet slippes ut og varmt vann kommer til.

Styret jobber også med å undersøke saken og vil informere mer så snart vi har fått flere opplysninger.
 

Endringer i styrets sammensetning

2. desember 2013

Hanna Torvinen Kaplon har meddelt styret at hun på grunn av personlige årsaker må be seg fritatt for sitt styreverv frem til vårens generalforsamling.

Styret har innvilget henne fritak og fortsetter med 4 styremedlemmer frem til generalforsamlingen.

Oppgavene er fordelt mellom de gjenværende styremedlemmer.
 

Fjerning av sykler

15. november 2013

Mange sykler som står parkert på borettslagets område gir inntrykk av å ha stått lenge og ubrukt og styret “mistenker” at en del sykler er fraflyttet.


Lørdag 16. november vil alle parkerte sykler bli merket med en plast-strips.
 

VIKTIG: Dersom du eier en sykkel som står parkert og som du ønsker at skal fortsette å stå parkert, må du innen 30. november fjerne stripsen.
 

Sykler som fortsatt har stripsen på etter 30. november, vil bli fjernet for eiers regning og risiko.

Julegrantenning

14. november 2013

Styret inviterer alle beboere til julegrantenning søndag 1. desember klokken 15.00 mellom Seljeveien 3 og 5.

Det vil bli servert pepperkaker og gløgg og spilt julemusikk.

Ny totalleverandør for borettslaget

9. oktober 2013

Styret har inngått avtale med Bygårdsservice AS som totalleverandør av tjenestene; vaktmester, snøbrøyting og strøing, renhold og matteservice, samt gartner og stell av grønntanlegg.

Bakgrunnen for skifte av leverandør er forankret i et ønske om én leverandør/kontaktperson for å lette administreringen av leverandøravtalen, samt et ønske om å få bedre tjenester enn vi opplevde at de tidligere leverandørene klarte å levere.

Avtalen trer i kraft 1. november 2013 og tjenesteomfanget blir uendret i forhold til tidligere avtaler.

Kontakt om oppdrag fra Bygårdsservice AS skal gå gjennom styret og kan ikke bestilles av enkeltpersoner.

Styret har store forventninger til den nye leverandøren.

Ny rentesats på borettslagets lån

9. oktober 2013

Styret har reforhandlet borettslagets lånebetingelser og har fått redusert rentesatsen fra 4,25 % til 3,80 % fra 1. oktober.

For andeler med andel fellesgjeld vil dette bli justert på innbetalingsblankettene.

Parkering og ferdsel på området

8. september 2013

Styret vil minne om at det ikke er anledning til å parkere motoriserte kjøretøy på borettslagets område. Kjøring er kun tillatt i et begrenset omfang, ved transport av større gjenstander, f.eks. ved flytting o.l.

 

Dette er regulert både i borettslagets husordensregler og ved skilting på området.

 

Styret vil håndheve disse bestemmelsene strengere og parkerte kjøretøy vil bli fjernet uten varsel.

Badegulv

31. mai 2013

Arbeidet med fjernvarmen til badegulv (og radiatorer) har vist seg å være mer komplisert enn først antatt. Styret har værti kontakt med rørlegger og det arbeides med løsninger som vil sikre mer stabil varme.

Rentesatser

31. mai 2013

Renten på felleslånet er fra 08.04.13:

4,25 %. Dette er nominell rente. .

 

Se mer om renteutvikling og felleskostnader her: http://frydenberg.borettslag.net/Felleskostnader.aspx

 

Borettslaget har lån med såkalt IN-ordning. Det betyr at du har mulighet til å betale ned din andel av felleslånet. Dersom du er interessert, ta kontakt med forvaltningskonsulenten i OBOS.

Takk for oppmøtet!

4. mai 2013

Årets dugnad er akkurat gjennomført og til tross for surt vær med regn og 5 - 6 grader, møtte over 30 personer fra 26 andeler opp til "vårens vakreste eventyr"!

Etter dugnaden var det pølser, is og brus i garasjen (i ly for været) og her ble vinneren av gavekort trukket. Den heldige vinneren i år var Nguyen An Khang Duong.

 

Styret takker alle for innsatsen!

Responstid på henvendelser til styret

30. april 2013

Styret ønsker å besvare henvendelser så raskt som mulig, men kombinasjon jobb, styreverv og andre gjøremål, gjør at det av og til kan ta lengre tid enn du kanskje ønsker å få svar på dine spørsmål.

Styret vil besvare alle henvendelser senest innen 48 timer fra de er mottatt (i de fleste tilfellene raskere).

Noen henvendelser kan besvares med et endelig svar umiddelbart, mens andre kanskje må styrebehandles eller krever innhenting av dokumentasjon/fagekspertise og da vil du få beskjed om at saken er til behandling med en estimert behandlingstid.

 

Vi håper på forståelse for dette!

Vårdugnad

27. februar 2013

Snart livnar det i lundar.....

 

Årets vårdugnad blir lørdag 4. mai. Mer informasjon følger, men sett av dagen til vårpuss sammen med gode naboer!

Måking og brøyting

27. februar 2013

Styret beklager sterkt at det også denne sesongen har vært dårlig brøyting og strøing på borettslagets område.

Styret har nå valgt å si opp avtalen om brøyting og strøing og vil starte prosessen med å finne ny leverandør før vintersesongen 2013/2014.

Styret har også krevd et betydelig avslag i prisen etter manglende kontraktsoppfylling fra nåværende leverandør.

 

Styret beklager de problemer og utfordringer det manglende vedlikeholdet måtte ha påført våre andelseiere og beboere.

Valgkomiteen har begynt sitt arbeid med å finne kandidater

24. februar 2013

Følgende brev fra valgkomiteen formidles:

Kjære nabo,

Nå har du muligheten til å være med på å utforme hvordan borettslaget vårt skal

styres og utvikles!

 

På generalforsamlingen 17. april står følgende på valg:

- 2 styremedlemmer, begge for to år

- 2 varamedlemmer, begge for to år

- 3 medlemmer av valgkomitéen, som velges for ett år

 

Det utbetales et styrehonorar som er fastsatt av generalforsamlingen fordelt av

styret.

 

Hvis du har lyst til å bli med eller kjenner noen du syns burde være med

kontakter du:

Marianne Ziesler 986 00 686 m-zies@online.no

Solvor Nataas 926 31 763 solvor.nataas@gmail.com

Frank Vaccaro 926 39 776 fvaccaro@broadpark.no

 

Grip sjansen og meld deg som kandidat eller foreslå noen annen! Svarfrist: 8. mars.

 

Vennlig hilsen

Valgkomitéen

Frydenberg 1 Borettslag

Møteplan våren 2013

11. januar 2013

Møteplan for våren 2013 er nå lagt ut med styremøter og generalforsamling.

Garasjeport til garasjeanlegget

18. desember 2012

Styret i garasjesameiet og styrene i de enkelte boligsameier og borettslag har lenge hatt en dialog med Skanska om garasjeporten mellom Seljeveien 1 og 7.

 

Denne har nå blitt skiftet ut med en skyveport til erstatning for den opprinnelige leddporten.

Noen fordeler med den nye skyveport:

·         Stillegående

·         Mer driftssikker og pålitelig

·         Mindre vedlikeholdskostnader

·         Kan stilles i en nøytral stilling og skyves lett til side ved strømbrudd

·         Skade på garasjeporten ved innkjøring/utkjøring er mindre

·         Tykkere og stødig material og kraftig motor

·         Dag/natt ur kontroll kan tilpasses til en fast åpningstid

Refinansiering av borettslagets fellesgjeld

11. november 2012

Styret i Frydenberg 1 Borettslag har vært i forhandlinger om lavere rente på vårt felleslån. Vi har innhentet flere tilbud og vi fikk lavest rente og bra betingelser hos vår nåværende bank, Handelsbanken. Ny rente vil fra 01.09.2012 være 3,95% (nominell rente). Denne renteendringen gir en nedgang på ca 22 % i forhold til "gammel rente". De andelseiere som er berørt av denne endringen vil se at kapitalkostnadene (på giroen kalles det ”regulering kapitalkostnader”) vil være lavere når dere mottar de nye husleie giroene fra OBOS.

 

Vi gjør oppmerksom at avdragsfriheten på lånet er frem til 01.03. 2013. Deretter vil også avdrag på lånet faktureres på de månedlige fakturaene (første forfall vil være 01.03.2013). Borettslaget har lån med såkalt IN-ordning. Det betyr at du har mulighet til å betale ned din andel av felles lånet 2 ganger i løpet av året (01. desember og 01.juni). Dersom du er interessert, ta kontakt med Haldis Hansen i OBOS.

Økte felleskostnader fra 1. januar 2013

11. november 2012

Styret i Frydenberg 1 Borettslag besluttet i styremøtet mandag 22.10.2012 å øke felleskostnadene for borettslagets andelseiere med 7% fra 01.01.2013.

Dette er begrunnet ut fra følgende:

Det er over tre år siden felleskostnadene sist ble økt. Forrige gang felleskostnadene ble endret var 01.04.09. De ble den gang økt med 5%.

Denne økningen ivaretar derfor deler av den generelle pris- og kostnadsperioden i perioden.

Det skal settes av kr. 100.000,- til vedlikeholdsfond, ref. vedtak på generalforsamling 26. april 2012. Dette representerer ca. 4 prosentpoeng av den vedtatte økningen på 7%.

Garantiperioden for alle fellesanlegg løper ut i løpet av 2012. Det må derfor etableres drifts- og vedlikeholdsavtaler med leverandørene for ivareta feil som måtte oppstå. Økning i felleskostnader skal dekke kostnadene ved slike avtaler.

Det er viktig å merke seg at økningen er på felleskostnadene til borettslaget og ikke på kapitalutgiftene (renter på andel fellesgjeld).

Alle andelseiere vil få oppdaterte giroer for innbetaling fra OBOS i løpet av november måned hvor økningen vil tre i kraft fra 01.01.2013.

Sikring av adkomst i Seljeveien

11. november 2012

Det er for tiden stor trafikk i Seljeveien av både biler og gående. Trafikken utgjør en stor sikkerhetsrisiko på Frydenberg.

Skanska tar sikkerhet på alvor – og vi har derfor utført tiltak og laget regler for å unngå farlige situasjoner og ulykker:

1. Det er etablert bom med lås ved Seljeveien 23. Hensikten med bommen er å redusere biltrafikken i Seljeveien. Beboere vil kunne låse opp bommen med garasjenøkkelen. Skanska har egne nøkler for å kunne slippe inn transport til byggeplassen. Bommen skal alltid lukkes etter passering. Nøkkelen kan ikke tas ut av låsen så lenge bommen står i åpen stilling.

2. All parkering i Seljeveien vil fortsatt være forbudt da dette reduserer framkommelighet og sikt. Overtredelser bøtelegges.

3. Det er lagt til rette for at anleggsbiler skal kunne snu ved vannspeilet. Nødvendig rygging av biler tilknyttet byggeplassen skal skje under tilsyn av ryggevakt.

4. Kjørehastighet i Seljeveien skal tilpasses boligområdet.

Alle aktører/arbeidere på byggeplassen er gjort kjent med reglene/ tiltakene. Si fra om reglene ikke etterleves.

Vi oppfordrer alle beboere til å benytte den sikrede gangsonen langs Seljeveien (adskilt fra kjøresonen med stein) samt skiltede krysningspunkter.

Med vennlig hilsen

Skanska

Kontaktpersoner:

Helge Hogstad tlf 934 44 826

Jon Nordahl tlf 934 44 797

Tips i forbindelse med reklamasjoner til Skanska

29. september 2012

Styret har forsøkt å oppsummere "gjengangere" av feil/mangler som det kan være nyttig å sjekke i egen leilighet. Listen må ikke oppfattes som en komplett liste eller en fasit, men kun som et hjelpemiddel i tillegg til egne observasjoner:

 

 • Mange av leilighetene har hatt problemer med dryppende blandebatterier på kjøkken og bad. Dette skyldes trolig feil på batteriene og de som har klaget har, så vidt styret kjenner til, fått byttet disse uten kostnader for andelseier.

 

 • I noen leiligheter har det vært problemer med at termostatene på bad og på radiatorer ikke holder jevn temperatur, eller de holder rommene enten for kalde eller for varme. Dette kan ha ulike årsaker, blant annet har det vært feilkoblinger slik at varmtvann ikke har kommet inn i radiatorer. Det har også blitt forklart med at temperaturen på fjernvarmen varierer.

 

 • Flere andelseiere, særlig de som bor i de øverste etasjene, har klagd på dårlig vanntrykk, på bad og i dusjer. Så vidt styret vet, har ikke Skanska funnet noen forklaring på dette, og har ikke gjort noe med det. Styret anbefaler å skru av filter på blandebatteri, å sjekke om det er fremmedlegemer/skitt der som gjør at vanntrykket forringes.

 

 • Noen andelseiere har klagd på knirk i parkettgulv i leiligheten. De som klagde da byggene var helt nye har muligens fått rettet på dette. Etter det styret kjenner til, er det vanskeligere å få gjort noe med dette om man reklamerer først nå.

 

 • I enkelte leiligheter har det forekommet feil på vann- og varmemålere. Det har vist seg at de har målt alt for stort eller alt for lite forbruk. I disse tilfellene har målerne blitt skiftet uten kostnader for andelseier.

 

 • I minst 1 leilighet har det forekommet lekkasje fra radiator. Vann har kommet opp fra rørene under radiatoren. Årsaken til dette er uvisst, men fuktskader på parkett har blitt utbedret uten kostnader for andelseier.

 

 • Minst 1 andelseier har i det siste reklamert på at treverk kommer fram i fugemassen mellom flisene i dusjsonen på badet, og at den nederste flisrekken på badet er lagt på en uprofesjonell måte. Så vidt styret vet, har Skanska uttalt at detter er en kosmetisk feil, som de ikke vil gjøre noe med nå, siden dette ikke ble reklamert på av første eier av leiligheten.

Opphenging og montering på borettslagets fasader

29. juni 2012

Styret vil presisere at montering og opphenging av faste installasjoner eller andre ting som medfører boring i betongfasader eller andre bygningsdeler ikke kan gjøres uten styrets samtykke.

 

Borettslagets fasade skal i henhold til husordensreglene ha et enhetlig preg. Dessuten kan boring i betong medføre fare for fukt og fremtidig skade.

 

Der det gis tillatelse til å sette opp strømførende installasjoner skal dette kun skje med utstyr godkjent for utendørs bruk og ved faste anlegg skal dette gjøres av autorisert installatør.

Bruk av terrasser og uteareal i sommer

29. juni 2012

Vi minner om at det kun er elektrisk grill eller gassgrill som er tillatt i borettslaget.

 

Det er viktig at vi alle viser tilstrekkelig hensyn til hverandre når godværet er her og vi gjerne sitter ute og nyter varme sommerkvelder og dører/vinduer står åpne.

 

Det som i utgangspunktet er et hyggelig besøk kan for naboen oppleves som støy som hindrer søvn og nattero.

 

Styret oppfordrer derfor alle til å vise ekstra godt naboskap slik at vi alle får en fin sommer og beholder et godt naboskap.

TAK-HEKKENDE MÅKER OG AKTUELLE TILTAK

23. april 2012

Det har tidligere vært problemer med støyende måker i borettslaget. Derfor har vi innhentet denne informasjonen fra Oslo kommune. Det er fint om beboere kan gi beskjed til styret hvis de observerer reir. På den måten kan vi få de fjernet før eggene klekkes.

Måker er et naturlig innslag i bybildet i en kystby som Oslo, og måker forårsaker få problemer for oss mennesker. Det hekker måker på tak av bygninger en del steder i Oslo. I noen tilfeller medfører disse fuglene problemer for dem som bor eller arbeider i bygningene.

Måker kan være ganske støyende i hekketida, også på tider av døgnet da folk ønsker å sove. Dersom folk kommer nær reir/unger, kan foreldrefuglene bli aggressive. Måkene stuper ned og skriker for å skremme bort «inntrengerne», men de skader normalt ingen. Slik aggressiv oppførsel ser man oftest i slutten av hekketida, når ungene forlater reiret. Selv om reirene ligger oppe på tak, havner ungene i en del tilfeller nede på bakken rundt bygningene, der folk ferdes. En pinne, et kosteskaft e.l. som holdes opp i luften over hodet vil gjøre at måkene ikke stuper så nært. Om mulig bør man unngå å ferdes der måkeungene er (der foreldrenes reaksjon er sterkest). Ungene blir normalt flygedyktige i første halv- del av juli, og foreldrene vil etter dette ganske raskt slutte å være aggressive.

De to måkeartene som hekker på bygninger i Oslo er fiskemåke (grå vingeoverside/rygg) og silde- måke (mørk gråsvart vingeoverside/rygg). Fiskemåke har gått mye tilbake i antall i Norge de siste årene. Arten er derfor klassifisert som Nær truet i den nasjonale rødlista for truete arter.

Det finnes ikke enkle, effektive metoder for å bli kvitt eventuelle problemer som tak-hekkende måker medfører, men det er likevel en del man kan gjøre for å redusere problemene.

 • Fjern kilder til mat for måkene. Søppel som inneholder matavfall må legges i søppeldunker/søppel- containere, og disse må være lukket på en slik måte at måkene ikke kommer til innholdet. Søppel- håndtering er viktig ikke bare ved bygningene der måkene hekker, men også i et større område rundt.
 • Beboere og eventuelt andre bør informeres om at de ikke skal mate måker i området rundt blokkene. Enkelte privatpersoner driver dessverre overdreven mating av fugler.
 • Fjerning av reir kan ha en effekt, men dette skal ikke gjøres hvis det er egg eller unger i reiret. Måkene og deres avkom er vernet mot ødeleggelse/forstyrrelse i yngletida – på samme måte som andre fuglearter. Det kan være behov for å fjerne reir i flere omganger tidlig om våren, men det kan altså bare gjøres før måkene legger egg.
 • Man kan forsøke å hindre at måkene får tilgang til å hekke på taket, f.eks. ved å henge opp metall- netting eller presenning over de foretrukne hekkestedene. Måkene foretrekker flate tak. Hindringene må være på plass i god tid før måkene etablerer seg i hekkeområdet (gjerne i mars) og kan fjernes igjen i juni–juli. Hindringene må ikke være av en type eller monteres slik at måker eller andre fugler setter seg fast i dem eller blir fanget under dem.
 • Hyppig ferdsel av folk på de aktuelle takene i den tida da måkene etablerer seg for hekking (mars– mai) vil kunne gjøre at måkene opplever stedet som utrygt og dermed som uegnet som hekkested. Aktiv jaging av måker som oppholder seg på taket vil forsterke en slik effekt. Om dette lar seg gjennomføre avhenger bl.a. av hvor lett og trygt det er å få adgang til og å ferdes på taket. Som for fjerning av reir, må jaging/forstyrrelse ikke gjennomføres når fuglene har egg eller unger.
 • Utlegging av gift eller punktering av egg er ikke tillatt.
 • Tiltak må koordineres og utføres i regi av grunneier eller styret i borettslag/sameie. Dersom det er til- svarende problemer på andre eiendommer i nabolaget, bør tiltakene i området samordnes for å få best effekt.

Informasjon fra Skanska

29. september 2011
Det pågår for tiden stor byggeaktivitet på Frydenberg nå. Dersom salget og framdriften går  som planlagt, vil Skanska ha etablert et ferdig boligområde i løpet av 2014. Dette vil også være delvis markedsavhengig. 
 
Sikkerhet 
Seljeveien er den eneste mulige adkomsten for videre byggeaktivitet på Frydenberg. Denne veien benyttes også av beboerne. 
Skanska har sterk fokus på sikkerhet, og det er i den forbindelse etablert en skjermet adkomst for myke trafikanter. Videre har vi som mål at det alltid skal være en vakt som følger med bak lastebiler når disse rygger inn på byggeplassen. Transport med store biler inne på området utgjør likevel en risiko. Vi henstiller derfor alle gående og syklende til å benytte annen adkomst enn Seljeveien i den grad de har mulighet til dette. 
Vi oppfordrer også alle foreldre om å være ekstra varsom for at barn ikke oppholder seg unødvendig nær Seljeveien. 
For de som må benytte Seljeveien som adkomstvei, ber vi om å benytte seg av det lille fortauet som er adskilt fra kjøreveien med egen steinblokk som skille. Det er i tillegg skiltet krysningspunkter over veien, og vi oppfordrer alle til å benytte disse. 
 
Parkering 
Etter hvert som Skanska ferdigstiller flere hus blir byggeplassen stadig trangere - også for transport som i dag delvis blir hindret av parkerte biler. Skanska ser seg derfor nødt til å håndheve målsetningen om bilfritt område strengere. Det vil innen kort tid bli satt opp "Parkering forbudt skilt" inn Seljeveien, og Skanska har inngått avtale med parkeringsselskap om bøtelegging av de som ikke overholder forbudet. 
 

Hvordan bytte luftfilter?

7. mars 2011

Oppskrift på hvordan du bytter luftfiltre (docs.google)

Kun barnevogner i trappeoppgangen

18. februar 2011

Styret i borettslaget ønsker at trappegangene holdes så frie for gjenstander som mulig. Grunnen til dette er at vaskepersonellet skal kunne komme til og få vasket på områdene, samtidig som vi får et penere og renere bomiljø. Sykler skal parkeres på anvist sykkelparkering ute, eventuelt settes i den enkeltes kjellerbod.

De eneste gjenstander som det tillates at hensettes/parkeres i trappegangene er barnevogner som er i bruk. Trappegangen kan ikke være en oppbevaringsplass for barnevogner som ikke brukes.

Andre gjenstander vil bli fjernet!

E-post adresse til styret til garasjesameiet

6. januar 2011

Styret i Frydenberg garasjesameie har nå opprettet en e-postadresse: frydenberg.garasjesameie@gmail.com. Alle henvendelser angående garasjen skal gå til denne, også registreringer av mobiltelefon i forbindelse med åpning av garasjeporten.

Registrer deg som bruker og få informasjon fra styret på e-post

30. oktober 2010

Styret ønsker om å kunne kommunisere raskere og enklere med andelseiere og beboere enn vi gjør i dag. Vi vil derfor gå over til å primært bruke e-post som kommunikasjonsform.

For at vi skal kunne sende deg e-post med informasjon fra styret, vennligst registrer deg som bruker ved å klikke på Registrer øverst til høyre.

Problemer med å registrere deg? Send en e-post til styret.

Snarveier

 

Frydenberg 1 borettslag - v/OBOS Eiendomsforvaltning AS - Postboks 6668 St. Olavs Plass - 0129 Oslo - Kontakt styret i borettslaget

Utviklet av PromSys for Borettslag.net
);