søndag, juni 24, 2018

Frydenberg 1 borettslag

Frydenberg ligger på Hasle, rett nordøst for Carl Berners Plass. Området er i stor utvikling med nye boliger, nye skoler og næringsvirksomhet. Fra 2016 åpner nye Løren t-banestasjon på Lørenbanen som forbinder Sinsen og Økern med direkte tverradkomst.

Frydenberg 1 borettslag består av 98 leiligheter fordelt på 7 hus som har adresse Seljeveien 1, 3, 5, 7, 9, 11 og 13.

Registrer deg som bruker å få tilsendt viktig informasjon fra styret på e-post.

Aktuelt

Gjenstående vedlikeholdsarbeider

13. mai 2018

De gjenstående vedlikeholdsarbeider vil starte mandag 14. mai.

 

Dette berører i hovedsak leiligheter i første etasje og arbeidene vil bestå i:

 

 

 • Maling av terrasseskillere
 • Olje/beise terrasser og i noen tilfeller utskiftning av terrassebord
 • Oppretting av plener og plenfrø
 • Beslag på terrasseskillere
 • Oppsett av andelseiers gjerder

 

I tillegg er det noen steder mangelfullt/dårlig utført arbeid som vil bli utført, men dette er ikke forventet å få konsekvenser for balkonger/leiligheter i 2. – 4. etasje.

 

Dette krever følgende forberedelser fra beboers side:

 

 • Alle beboere på bakkeplan må sørge for adkomst til skillevegger slik at det kan males uten fare for søling på møbler etc.
 • Alle beboere med terrasser som skal oljes/beises og/eller skifte terrassebord, må rydde hele terrassen tom for møbler etc.

 

Styret har blitt informert om at alt arbeid vil være ferdigstilt i løpet av tre uker. Vi regner med at arbeider som hindrer bruk av terrasser vil gjennomføres først for å minimere tiden uten tilgang til terrassene.

 

For spørsmål, kan styrets nestleder, Jens Melsom kontaktes på telefon 916 55 120.

 

Styret beklager det bryderiet dette medfører for den enkelte.

 

 

Med vennlig hilsen

Frydenberg 1 borettslag

 

 

Torgeir Svinsaas Einum

styreleder

Dugnad

6. mai 2018

Det er igjen tid for vårdugnad i borettslaget.

 

Tirsdag 8. mai fra klokken 17.30 og et par timers tid håper vi at du kan komme og gi ditt bidrag til vårpuss inne og ute.

 

I år arrangerer Aktiv Carl Berner "Barnas Dag på Frydenberg" fra kl. 17.30 – 19.30 (ved vannspeilet) med hoppeslott, ponniridning, grilling m.m.

 

Borettslaget har kjøpt inn drikke til dugnadsgjengen – pølser er det mulig å få ved vannspeiliet.

 

Som vanlig trekker vi en vinner av et gavekort på kr. 500 blant de fremmøte.

 

Vi håper så mange som mulige har anledning til å tilbringe noen timer i vårsolen med gode naboer.

 

 

Vel møtt!

 

 

 

Styret

Dugnad

18. april 2018

Årets dugnad blir 8. mai klokken 17.30.

 

I år blir det store overrraskelser og underholdning for de små.

 

Nærmere informasjon kommer.

 

 

Styret

Ferdigstillelse av vedlikeholdsarbeider

18. april 2018

Ferdigstillelse av vedlikeholdsarbeider

 

Etter fjorårets vedlikeholdsarbeider, gjenstår fortsatt noen arbeider og utbedringer:

 

Maling av terrasseskillere (1. etasje)

 

Arbeidene vil starte opp primo mai.

 

Oppsetting av gjerder

 

Arbeidene vil starte opp så snart snø og tele er gått - forventet primo mai. Gjerder som er/var av så dårlig forfatning at de ikke lot seg demontere uten å bli ødelagt, vil ikke bli satt opp igjen.

 

Terrassegulv (1. etasje)

 

Der disse arbeidene ikke ble av en akseptabel kvalitet på grunn av fukt/regn eller annet, vil dette bli utbedret og forventes utført i forbindlse med maling av terrasseskillere (primo mai).

 

Hageskillerere

 

Styret har besluttet at disse ikke vil bli behandlet med beis/maling nå. De er trykkimpregnerte og bør/kan stå ubehandlet.

 

Utbedring av plen etter lift

 

Disse arbeidene vil gjøres når snø/tele er forsvunnet og grunnforholdene ligger til rette for dette. Styret har besluttet at det vil bli etterfylt jord der dette er nødvendig og sådd med plenfrø. Forventet oppstart primo mai.

 

Maling og vedlikehold av gjerder

 

Styret minner om andelseiers ansvar for maling og vedlikehold av gjerder og redskapsboder. I forbindelse med vedlikeholdsarbeidene er det ny fargekode som skal benyttes. Det er Tinova exteriør S3020-Y30R.

 

Utbedringer av annet dårlig eller mangelfullt arbeid

 

Styret har påpekt enkelte mangler eller dårlig utført arbeid som vil bli utbedret i forbindelse med øvrige arbeider.

 

Styret må dessverre ta forbehold også denne gang om at entreprenøren følger oppsatt tidsskjema.

 

Styret

Ferdigbefaring vedlikeholdsarbeider

10. desember 2017

Ferdigbefaring vedlikeholdsarbeid

 

Det nærmer seg slutten på en lang periode med vedlikeholdsarbeider utomhus og styret skal fredag 15. desember møte entreprenør og prosjektleder for å forsikre oss om at arbeidene er utført i henhold til oppdrag og med god kvalitet.

 

Vi ønsker derfor tilbakemelding fra andelseiere/beboere på forhold som bør tas opp på fredagens befaring.

 

Eksempler på tilbakemelding kan være:

 • Dårlig maling av trefasader på blokk eller vinduer/balkongdører

 • Dårlig håndverksmessig utførelse på håndløpere balkonger

 • Dårlig utført olje/beis på terrasser i 1. etasje

 • Dårlig håndverksmessig utførelse på skillevegger og/eller hageskillere i 1. etasje

 • Malingsflekker som ikke er fjernet

 • Ødelagte eller ikke istandsatte gjerder i hager 1. etasje

 • Ødeleggelser (av private eiendeler) i forbindelse med vedlikeholdsarbeidene

 

Vi ønsker tilbakemelding på dette selv om du har varslet styret tidligere slik at vi kan utarbeide en samleoversikt til møtet fredag.

 

Vær kortfattet, legg gjerne ved bilder og det må fremgå tydelig andelseiers navn, gateadresse og leilighetsnummer (merket på inngangsdør til alle leiligheter) når du sender inn dine tilbakemeldinger.

 

Det er ikke lagt opp til befaring på alle balkonger m.m., så det vil i denne omgang ikke være nødvendig med tilgang til leilighet/balkong.

 

Tilbakemeldinger på ødelagte busker, blomster og plen skal ikke sendes inn til styret i denne omgang. Dette arbeidet starter til våren.

 

Nytt treverk (skillevegger, hageskillere og nye terrassebord) må tørke og vil ikke bli beiset før i 2018. Det er derfor ikke nødvendig å melde fra om dette.

 

Dine tilbakemeldinger må være styret i hende innen onsdag 13. desember klokken 20.00.

Benytt styrets e-post frydenberg1@gmail.com

 

Takk for samarbeidet!

 

 

Med vennlig hilsen

Styret i Frydenberg 1 borettslag

Torgeir Svinsaas Einum

Styreleder

 

Strømutkobling

28. november 2017

Til Frydenberg 1 Borettslag

Kundenr : 02001814
Målepunktid : 707057500055643314
Målernr : PK10055460
Ditt ref. nr.: VE316711

 

Strømutkobling

Hafslund Nett er et av selskapene med høyest leveringssikkerhet for strøm i Norge. For å opprettholde den høye leveringskvaliteten må vi regelmessig foreta ettersyn og vedlikehold av strømnettet.

På grunn av dette er vi dessverre nødt til å foreta en strømutkobling i Seljeveien 11 Oslo. (gjelder hele borettslaget).

Fra torsdag 07.12.2017, klokken 00:01
til torsdag 07.12.2017, klokken 00:15

Det vil også bli strømutkobling samme dag mellom 05:45-06:00.

Skulle arbeidet ta kortere tid enn antatt, vil strømmen bli satt på tidligere enn angitt. For din egen sikkerhet ber vi deg derfor om å anse nettet som spenningsførende hele vedlikeholdsperioden. Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer som medfører at den planlagte utkoblingen ikke vil bli gjennomført i det varslede tidsrommet.

Vi beklager de ulempene utkobling av strømmen medfører. Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om utkoblingen, kan du ringe 22441040 og vise til ditt referansenummer.

Denne e-posten er utsendt automatisk og svar på denne e-posten vil derfor ikke bli lest.


Med vennlig hilsen
Hafslund Nett AS

Julegrantenning

9. november 2017

Årets julegrantenning finner sted i Frydenparken søndag 3. desember klokken 16.00.

 

Det blir julemusikk og brus til barna. Hvis vi har vært snille i år, er det mulig at nissen også kommer.....

 

Vel møtt!

Vedlikeholdsarbeid - markterrasser

30. oktober 2017

På grunn av mye fuktighet de siste ukene har det ikke vært mulig å ferdigbeise alle terrassene. Dette vil derfor bli utsatt til våren. Dette gjelder også der det er skiftet råtne bord.

Utbedring hageskillere

25. oktober 2017

Som styret tidligere har meldt, er det behov for å skifte ut alle hageskillerne i hagene i borettslaget. Vi har nå inngått avtale med et firma om dette og arbeidene vil starte kommende uke (30. oktober). Skilleveggene på terrasser vil også bli forlenget/utbedret.

 

Arbeidene starter med å fjerne/klippe ned eventuelle planter langs de eksisterende hageskillerne for å få dem fjernet. Dernest vil det bli gravd hull ned til garasjetaket for støping av fundamenter for feste av nye hageskillere. Disse er i størst mulig grad laget på forhånd, men det vil bli noe tilpasning på stedet.

 

Vi må derfor be alle beboere i 1. etasje som har løse blomsterkasser/krukker o.l. stående inntil de eksisterende hageskillerne og skilleveggene om å flytte dem inn mot midten av hagen før 30. oktober, slik at de planlagte arbeidene kan skje mest mulig uhindret.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til styret v/Jens Melsom (tlf.: 916 55 120).

Test av brannsystem

4. oktober 2017

Vi informerer med dette om at det førstkommende torsdag, 5.10.2017, kl. 10:00-13:00 vil bli gjennomført en test av brannvarslingssystemene i garasjesameiet A og B. Dette vil blant annet føre til at det utløses alarmer, at vinduer/røykluker åpner og at brannporter i garasjen lukker. Dette berører også Frydenberg 1 borettslag.

Rehabilitering

4. oktober 2017

Styret har besluttet å iverksette arbeidene med å skifte skilleveggene i hagene samt utbedre/forlenge leveggene som går ut fra husveggene i 1. etasje. Vi er nå i dialog med en entreprenør som kan utføre arbeidet og vi håper å få dette gjennomført før vinteren.

Vi kommer tilbake med mer detaljert informasjon når det gjelder framdrift og andre praktiske forhold. Arbeidene fører blant annet til at vi venter med å sette på plass porter/gjerder som er demontert etter malerarbeidene og istandsetting av gressplener mm. Dette fordi vi er usikre på hvordan utskifting av skillevegger påvirker dette.

 

Med hilsen

Frydenberg 1 Borettslag

Styret

Status vedlikeholdsarbeider

14. juli 2017

Styret har mottatt følgende oppdaterte tidsplan fra prosjektleder for vedlikeholdsarbeidene: 

 

Maling

Håndløpere

Seljeveien 1

Ferdigstilt

Ferdigstilt

Seljeveien 3

Ferdigstilt

Ferdigstilt

Seljeveien 5

10.07. – 28.07.

Ferdigstilt

Seljeveien 7

31.07. – 18.08.

Ferdigstilt

Seljeveien 9

21.08. – 08.09.

Ferdigstilt

Seljeveien 11

11.09. – 29.09.

Ferdigstilt

Seljeveien 13

02.10 – 20.10.

Ferdigstilt 

Oppdatering vedlikeholdsarbeider

8. juli 2017

En liten status på vedlikeholdsarbeidene i borettslaget pr. 8. juli:

 

Til tross for flere runder med entreprenør og prosjektleder, har det vært vanskelig å få klare rapporter som kan brukes til fremovermeldinger til beboere.

 

Alle håndløpere er nå ferdigstilt før oppsatt tidsplan.

Malearbeider i Seljeveien 1 er ferdigstilt.

Malearbeider i Seljeveien 3 er ferdigstilt før tidsplan.

Malearbeider er igangsatt i Seljeveien 5 før tidsplan.

 

For å utnytte kapasiteten maksimalt, vil det kunne forekomme malearbeider i første etasje før tidsplan i alle blokker når lift er i bruk andre steder.

 

Dersom det fine (og tørre) været fortsetter, vil malearbeidene kunne forseres raskere enn tidligere estimert. Styret håper å kunne informere nærmere om dette når det nærmer seg "ny blokk".

 

Litt generelt om arbeidene:

Vinduskarmer og dørkarmer vaskes med spray og klut før maling.

Terrasser i 1. etasje spyles før de oljes/beises.

Trefasader vaskes før de males/beises.

 

Styret har bedt om tilbud på nye hageskillere på bakkeplan og håper dette arbeidet kan gjennomføres innen utgangen av året. Gamle hageskillere som må fjernes i forbindelse med vedlikeholdsarbeidet, vil ikke bli satt opp igjen/erstattet før nye hageskillere monteres.

 

Merker/skader i plen etter lift o.l. vil bli utbedret i regi av borettslaget når alt vedlikeholdsarbeid er ferdigstilt - trolig våren 2018.

 

Styret er i dialog med entreprenør om behov for fjerning av busker/hekkplanter/gjerder og størrelse/rekkevidde på lift og vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi har fått dette avklart. I den grad busker/gjerder fjernes i forbindelse med vedlikeholdsarbeidene, vil dette bli satt tilbake i opprinnelig stand når vedlikeholdsarbeidene er fullført.

 

Styret beklager de ulemper dette medfører for den enkelte.

 

Oppdatert informasjon om vedlikeholdsarbeidene

2. juli 2017

De planlagte utvendige vedlikeholdsarbeidene er kommet godt i gang. Riktignok kom entreprenøren noe på etterskudd i starten grunnet mye regn og har slitt litt med å ta det igjen.

 

I tillegg har vi ikke vært fornøyd med entreprenørens tilbakemelding til oss underveis hva gjelder avvik fra den avtalte framdriften. Etter flere klager, har nå entreprenøren godtatt styrets krav om tilbakemeldinger ved eventuelle forsinkelser.

 

Styret vil, på bakgrunn av de ukentlige rapportene fra entreprenøren, oppdatere hjemmesiden ved ukeslutt slik at beboerne vet om arbeidene er ferdigstilt i sin blokk, slik at man kan flytte tilbake på balkonger/terrasser.

 

En annen utfordring har vært at bruk av lift fører til at entreprenøren må demontere gjerder, og i noen tilfelle også busker for å komme inn i hagene. Det har dessverre vært nødvendig å ta seg inn i hagene da det er begrensninger i bruk av lifttype på grunn av vekt og utstrekning. Alt som blir demontert vil bli satt i stand igjen og vi beklager de ulemper dette har og vil medføre.

 

Oppdatert fremdriftsplan er som følger:

 

Maling

Håndløpere

Seljeveien 1

Ferdigstilt

Ferdigstilt

Seljeveien 3

21.06. – 07.07.

Ferdigstilt

Seljeveien 5

10.07. – 28.07.

Ferdigstilt

Seljeveien 7

31.07. – 18.08.

Ferdigstilt

Seljeveien 9

21.08. – 08.09.

03.07 – 05.07

Seljeveien 11

11.09. – 29.09.

06.07. – 10.07

Seljeveien 13

02.10 – 20.10.

11.07 – 13.07  

 

Ved eventuelle spørsmål kan styret kontaktes ved Jens Melsom (tlf.: 916 55 120), alt. styrets e-post: frydenberg1@gmail.com

Økning i fellesutgiftene

22. juni 2017

I forbindelse med økningen i fellesutgifter med 20 %, vil styret informere om at dette kun gjelder "grunnbeløpet".

 

Som eksempel kan dette synliggjøres slik:

Andel 1, 118 kvm.

Dagens felleskostnader: kr. 3 280,-

Nye felleskostnader: kr 3 936,-

 

Andel 2, 54 kvm.

Dagens felleskostnader: kr. 1 487,-

Nye felleskostnader: kr 1 784,-

 

Andel 3, 61 kvm.

Dagens felleskostnader: kr. 1 682,-

Nye felleskostnader: kr 2 018,-

 

Andel 7, 72 kvm.

Dagens felleskostnader: kr. 1 985,-

Nye felleskostnader: kr 2 384,-

 

Andel 8, 43 kvm.

Dagens felleskostnader: kr. 1 185,-

Nye felleskostnader: kr 1 427,-

 

Avsetninger til vedlikeholdsfond vil fremgå som egen post på husleieblankettene og er inkludert i de nye beløpene.

Rehabilitering av fasader

24. mai 2017

Igangsetting av vedlikeholdsarbeider

Som tidligere meddelt skal vi sette i gang en del utvendige vedlikeholdsarbeider på alle 7 hus i borettslaget. Arbeidene består av maling av utvendig trepanel (inkl. skillevegger mellom leilighetene), vinduer og balkongdører, utskifting av alle håndløpere på balkongene og maling/reparasjon av terrasser på bakkenivå.

Arbeidene starter i begynnelsen av kommende uke (29.5.) og følger en framdrift som vist i tabellen under. Vi gjør oppmerksom på at dette er veiledende datoer, da det ikke vil være mulig å etablere en detaljert framdriftsplan som entreprenøren kan garantere blir fulgt 100 %.

Vi ber alle beboere å forberede følgende:

 • Rydd hagemøbler eller andre gjenstander ut fra veggen

 • Fjerne alle puter o.l. før vask av trefasader første dag

 • I 1. etasje må alle gjenstander på bakketerrassen fjernes

 • Ta ned gjenstander som er hengt opp på vegger

 • Fjern eventuelle blomsterkasser eller lignende som er hengt opp på balkongrekkverket

 • Eiere av leiligheter med innglasset balkong må i tillegg gjøre følgende:

  • Sørg for at skyvedørene (glassveggene) er ulåst slik at malerne kan komme til for å male trepanel og vinduer/dører

 

 

Maling

Håndløpere

Seljeveien 1

29.05. – 16.06.

06.06. – 08.06.

Seljeveien 3

19.06. – 07.07.

08.06. – 12.06.

Seljeveien 5

10.07. – 28.07.

13.06. – 15.06.

Seljeveien 7

31.07. – 18.08.

16.06. – 20.06.

Seljeveien 9

21.08. – 08.09.

21.06. – 23.06.

Seljeveien 11

11.09. – 29.09.

26.07. – 28.06.

Seljeveien 13

02.10 – 20.10.

29.06. – 30.06.

 

Ved eventuelle spørsmål kan styret kontaktes ved Jens Melsom                            (tlf.: 916 55 120), alt. styrets e-post: frydenberg1@gmail.com

Varmtvann

10. mai 2017

Vi opplever dessverre varierende temperatur på springvannet og de siste dagene har dette vært kaldere enn det skal være. Dette skyldes en defekt del som er byttet og styret regner med at det hele vil være normalisert i løpet av torsdag. Vi beklager dette.

Nye arbeider på fjernvarmeanlegget

5. april 2017

I forbindelse med utbedringsarbeidene på fjervarmeanlegget i februar/mars ble det avdekket feil i nesten 40 leiligheter som det ikke var mulig å utføre den dagen.

 

Arbeidene er av en slik karakter at fjernvarmeanlegget må stenges i blokken mens arbeidene gjennomføres og etter at anlegget er skrudd på igjen, må det foretas kontroll av at anlegget er i orden igjen i fordelerskapene i leilighetene.

 

Arbeidene vil foregå i perioden 18. -25. april og de leiligheter som er berørt vil få beskjed om dette med brev i posten. Andelseiers plikt til å gi adgang til leiligheten for nødvendige arbeider er hjemlet både i borettslagslovens § 5-17 og borettslagets vedtekter § 7.

 

Styret beklager de ulemper dette medfører, men arbeidene er helt nødvendig å gjennomføre for å få utbedret anlegget og hindre fremtidige lekkasjer og skader.

Dugnad

5. april 2017

Det våres og det er tid for dugnad!

 

Onsdag 3. mai fra klokken 17.30 er det igjen klart for dugnad. Vi serverer pølser og drikke fra start og det vil bli trukket en vinner av gavekort på kr. 500 blant de fremmøte.

 

Vi har mange og varierte oppgaver - både tunge og lette, så vi håper mange stiller opp.

Ønsker du å stille til valg til styret i borettslaget vårt?

22. februar 2017

Det er innkalt til generalforsamling 26.april 2017 og valgkomiteens arbeid er i gang. Om du ønsker å være med på å påvirke og videreutvikle vårt bomiljø, skal det nå velges kandidater til følgende verv:

 

 • 2 styremedlemmer (for 2 år)
 • 1 varamedlem (for 2 år)
 • 3 medlemmer av valgkomiteen (for 2 år)

 

(Valgkomiteens arbeid går i korte trekk ut på å sondere blant brl's beboere om interesse for et verv i styret, samt å komme med en innstilling til kandidater som ønsker å stille til valg på generalforsamlingen)

 

Sentrale oppgaver for styret de kommende 2 år:

Sentralt i de to kommende år vil være videreføring av nødvendig vedlikehold av bygningsmassen både for borettslaget og garasjesameiet. Dette arbeidet er i gang og det er inngått kontrakt med entreprenør og innebærer: 

 • Maling av vinduskarmer
 • Nye håndløpere på balkonger
 • Maling/beising av trefasader
 • Vedlikehold av hageskillere
 • Andre mindre tiltak som er nødvendig

 

Oppfølgingen av dette arbeidet vil prege tiden for styrearbeidet frem mot sommeren. Av andre oppgaver for styret vil behov for videreutvikling av kommunikasjon med beboere være aktuelt, for eksempel bruk av digitale kommunikasjonsformer/sosiale medier. I tillegg kommer vanlige løpende styreoppgaver som f.eks besvare e-poster/henvendelser.

 

Gode argumenter for å bli med i styret:

Du vil kunne utvikle og få:

 • Kompetanse innen bolig og forvaltning
 • Tilgang på kurs og opplæring
 • Større kontaktflate
 • Organisasjonserfaring slik som budsjett- og økonomistyring o.l. med støtte fra en profesjonell forretningsfører
 • Innflytelse på beslutninger om borettslaget
 • Honorar for innsatsen

 

Ønsker du å stille til valg for noen av vervene, send oss en e-post som inneholder en kort begrunnelse for hvorfor du ønsker å stille til valg. Gjerne også noen ord om relevant kompetanse, men dette er ikke avgjørende for om du blir innstilt til styret. Motivasjon, tid til arbeidet og et ønske om å gjøre borettslaget til enda bedre sted å bo er det viktigste for denne jobben.

Frist for å melde seg er 19.mars.

 

Epostadresser til valgkomiteen:

Elisabeth Møyland: elisabeth.moyland@miljodir.no 

Runar K. Watne: runar88@yahoo.no

Marie Hougaard: hougaardmarie@hotmail.com

 

 

Varme på badegulv

24. november 2016 Arbeidene på fjernvarmeanlegget har medført at vannet i systemet er varmere enn tidligere. Dette medfører høyere temperatur i fordelerskapene og termostaten til badegulv kan lettere slå ut og medføre kaldere badegulv.

Enkelte beboere har opplevd at temperaturen på badegulvet blir mer stabilt ved å fjerne eller åpne døren til fordelerskapet.

Styret anbefaler alle som har problemer med badetemperaturen om å forsøke dette.

Røykvarslere

15. november 2016
Røykvarslere har en begrenset levetid og noen røykvarslere er allerede skiftet ut.
Styret oppfordrer alle til å sjekke røykvarslere og ta kontakt dersom røykvarsleren ikke fungerer slik den skal.

Ventilasjonsvifter

7. november 2016

De siste ukene har to av viftene til ventilasjonsanlegget på taket røket og må skiftes ut. Nye vifter må bestilles fra produsent og det tar en ukes tid fra bestilling til levering. Dersom man oppdager at avtrekket på kjøkken og/eller bad ikke fungerer, må styret få beskjed snarest slik at teknikker bestilles for utbedring/utskifting av vifte.

Fjernvarmeanlegget

7. november 2016

Fjernvarmeanlegget har i flere år vært ustabilt og til tider ikke klart å varme opp badegulv og radiatorer tilfredsstillende. Dette har styret jobbet med over lang tid for å avdekke årsaker og kunne utbedre disse.

 

Det har nå vært gjort flere utbedringer/utskiftinger av anlegget som skal gi bedre stabilitet og varme. Dersom noen fortsatt opplever at radiatorer eller badegulv ikke blir varme, må styret få beskjed.  

Eiendomsskatt

10. august 2016

I 2016 er det besluttet å innføre eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom i Oslo. Det settes et bunnfradrag på 4 millioner kroner for boliger og fritidsboliger. Skattesatsen i 2016 er på 2 promille.

 

Borettslaget har mottatt en såkalt skatteseddel fra Oslo kommune som beskriver hvordan kommunen har kommet frem til beløpet som borettslaget skal betale. Her fremgår informasjon om hva som er lagt til grunn for beregningen, hvilket bunnfradrag som gjelder og hvilken skattesats som anvendes på det som til slutt kalles skattegrunnlaget.

 

I Frydenberg 1 borettslag er det kun de største leilighetene som må betale eiendomsskatt for 2016. 

Sjekk av fordelerskap - mulige lekkasjer

11. juli 2016

Borettslaget har hatt vannlekkasje i Seljeveien 9. Lekkasjen oppstod i fordelerskapet for vann i en leilighet i 3. etasje. I alt fem leiligheter har blitt vannskadet.

 

Styret ber alle beboere om å sjekke fordelerskapene for eventuelle lekkasjer. Alle leiligheter har minimum 2 fordelerskap – de største leilighetene har fire. Disse er plassert i bod eller i gang. Dersom det oppdages lekkasje, må styret kontaktes snarest!

 

Styret vil etter sommeren gjennomføre en kontroll av alle fordelerskap sammen med rørlegger og sjekke om det er nødvendig med utbedringer.

Hagegruppe

21. mai 2016

Hei!

 

Har du lyst til å være med i vår hagegruppe?

 

Vi er flere beboere som har lyst til å starte en hagegruppe som kan møtes og bidra til å stelle grøntarealene i borettslaget.

 

Har du også lyst?

 

Møt opp onsdag 25. juni klokken 18.00 ved Seljeveien 5.

 

Her vil vi diskutere hvor ofte vi skal møtes og hvordan vi skal ”organisere oss”.

 

Lyst til å delta, men ikke anledning til å komme på onsdag? Send en mail til frydenberg1@gmail.com og meld din interesse så får du mer informasjon på mail.

 

Hilsen styret på vegne av initiativtagerne

Lavere rente fra 28.mars

29. mars 2016

Styret har reforhandlet borettslagets lånebetingelser og har fått redusert rentesatsen på fellesgjeldslånet fra 2,4 % til 2,25 % fra 28.mars.


 

Innbrudd i leiligheter

2. mars 2016

Styret har sett, gjennom sosiale medier og nyheter/aviser, at det advares mot innbrudd som har skjedd den siste tiden i området Hasle/Løren. Vi ber alle være spesielt oppmerksomme på mistenkelige personer som eventuelt beveger seg inne i husene eller i garasjesområdet. Vær spesielt påpasselig med ikke å slippe inn ukjente personer gjennom inngangsdørene som enten ringer på eller spør om å få komme inn fordi de påstår å ha glemt nøkkel eller av annen årsak ber om å bli sluppet inn.

 

 

Vond lukt fra avløp på bad

25. februar 2016

I november 2015 ba vi beboere gi beskjed om det var merket vond lukt fra avløp på badene. Veldig mange fulgte oppfordringen og meldte tilbake til oss, og vi fikk også mange gode forslag til hvordan dette kunne utbedres.

 • I boligpermen for leiligheten finner dere tips for rengjøring og vedlikehold av gulvsluk på bad. Dette er et viktig tiltak for å forhindre vond lukt. Boligpermen finnes også på borettslagets hjemmeside.
 • I tillegg til rengjøring kan pakningen rundt sluket settes inn med vaselin e.l. for å bedre tettingen.
 • Det er viktig at vannlåsen i forbindelse med vaskeservanten rengjøres. Denne kan også være en kilde til vond lukt.
 • Alle bad har et rør/avløp for vaskemaskin. Det er viktig å passe på at denne er fylt med vann og fyll også gjerne på litt olje (matolje) for å hindre lukt i å trenge igjennom.

 

Innsamling av juletre

23. desember 2015

Oslo kommune kommer og henter gamle juletrær ved Seljeveien 15 tirsdag 12. januar mellom klokken 19.10 og 19.25. Eier av treet må være tilstede og kaste treet på bilen selv.

Økte felleskostnader fra 1.januar 2016

30. november 2015

For å møte økte utgifter som blant annet energi, forsikring og kommunale avgifter øker felleskostnadene med 5 % fra 1. Januar 2016. 

 

 

Nyhetsbrev fra styret

30. november 2015

Styret har i det siste opplevd at e-postene vi sender ut med viktig informasjon til beboerne legger seg i søppelposten, så husk å sjekk denne også! :)

 

Julegrantenning ved vannspeilet

24. november 2015

Frydenberg Driftsforening inviterer til julegrantenning ved vannspeilet søndag 29.11 kl. 16.30. Det vil bli servert pepperkaker og julebrus.

Inviter gjerne venner og familie og si i fra om du kommer på deres facebook-side: https://www.facebook.com/events/141761036184126/ 

Vond lukt fra avløp på badet

22. november 2015

Styret har fått henvendelse fra flere beboere om vond lukt fra avløp på badene. Vi ønsker å registrere omfanget av dette før vi iverksetter eventuelle tiltak. Vennligst send en melding til borettslagets e-post: frydenberg1@gmail.com dersom dette gjelder hos deg, med navn, andelsnummer (1-98) og leilighetsnummer (Hxxxx).

Vi ville satt pris på en tilbakemelding innen 1.12.2015.

Lufting av radiatorer

8. oktober 2015

I forbindelse med den forestående fyringssesongen minner styret om at alle radiatorer i leilighetene bør luftes. Dette for å fjerne eventuell luft som har samlet seg i rør eller i radiatorene. Luften vil redusere radiatorens varmekapasitet.
Dere finner detaljert beskrivelse av hvordan luftingen gjøres i Boligpermens kapittel 5 (Rørtekniske anlegg). I boligpermen står det beskrevet at lufteventilen er montert på radiatorens øvre høyre side. For de aller fleste radiatorene hos oss er denne montert på venstre side, motsatt side av termostaten.


Alle beboere skal ha fått utdelt en lufteskrue for dette formålet. Finnes ikke denne kan en vanlig skrutrekker benyttes. Lufteskruen skrus til åpen stilling slik at innestengt luft blåses ut. Når det kommer vann ut stenges lufteskruen. Husk å holde en kopp under slik at vannsøl på gulv unngås.

Røyking på balkonger

3. september 2015

Etter en lang og varm sommer hvor mange har tilbragt mye tid på balkonger og med åpne dører og vinduer, har styret mottatt flere tilbakemeldinger på sjenerende røykluft fra naboer.

 

Balkonger er definert som utendørs og må også anses som en del av den enkeltes leilighet, slik at røykeloven gjelder ikke på balkonger og leiligheter.

 

Det er likevel viktig å vise hensyn til naboene! Borettslaget har lufteventiler bak radiatorene og med avsug av luft på kjøkken og bad, trekkes luft inn gjennom disse ventilene. Dersom det røykes på balkongen, vil røyklukt derfor trekkes inn i leilighetene over og ved siden av.

 

Styret oppfordrer alle til vise hensyn til hverandre slik at vi bevarer et godt bomiljø.

Vellykket hagefest i borettslaget

25. juni 2015

Torsdag 11.juni  hadde vi hagefest i borettslaget. Det var en vellykket fest for både store og små :)

 

Lavere rente på fellesgjelden

16. mars 2015

Vår økonomiansvarlig i styret jobber kontinuerlig med å få lavest mulig rente på borettslagets fellesgjeld.


Fra 1.mars er ny rente på lånet 2,50 %.

Ofte stilte spørsmål

29. januar 2015

Spørsmålene som styret mottar fra beboerne er ofte de samme. Vi har derfor laget en oversikt med hvilke dette gjelder på fanen "Ofte stilte spørsmål".

Varierende temperatur på badegulvet

2. januar 2015
Varmen på badegulvet vil alltid variere mer enn på et badegulv med elektrisk varme. Dette skyldes blant annet at varmtvannet "konkurrerer" med vannet til radiatorene og når det blir kaldere ute så vil termostatene på radiatorene slå ut raskere enn termostaten til badegulvet.  Termostatene til  badegulvene står i et lukket skap hvor temperaturen fort blir så høy at termostatene skrur seg av, mens det på radiatorene står ved lufteventilene  som slipper inn kald luft. Vi vil derfor måtte justere oftere på termostaten på badet enn det man må der det er elektrisk oppvarming.
 
Ta kontakt med styret dersom du opplever et vedvarende problem med kaldt badegulv, så får vi en rørlegger til å se på det.

Økning i felleskostnader fra januar 2015

24. november 2014

Borettslaget er nå mer enn 7 år gammelt og selv om løpende vedlikeholdsarbeid og reparasjoner har vært gjort for å holde bygninger og uteområdet  i god stand, begynner vi å nærme oss større og mer kostnadskrevende arbeid.

Dette - i kombinasjon med økte utgifter og behovet for en solid økonomi - har vært avgjørende for styret når vi nå øker fellesutgiftene med 7 % fra 1. januar 2015.

I tillegg til en økning av fellesutgiftene på 7 % økes beløpet for kabel TV fra kr. 154,- pr. mnd. til kr. 189,- pr. mnd. som en følge av en økning i kabel TV-avgiftene til Canal Digital.

Styret vil jobbe aktivt for å redusere kostnadene til borettslaget og vil blant annet se på alle avtaler borettslaget har for forsøke å reforhandle/bytte leverandør for å redusere utgiftene. Blant disse avtalene vil styret spesielt undersøke mulighetene for å skifte avtalepartner for service av heisene som alene er en kostnad på over 200 000 i året.

I tillegg til de løpende kostnadene, ser styret følgende kostnadskrevende prosjekter de nærmeste årene:

 • Beising av trefasader og skillevegger
 • Eventuelt bytte av håndløpere på ballonger
 • Eventuelt flytting av postkasser inn i oppgangene for å redusere innbrudd i postkasser og tyveri av post


I tillegg jobber styret med to saker hvor skadeomfang, kostnadsnivå og ansvarsforhold er uavklart:

 • Sprekkdannelser i muren i bodområdet som medfører at vann/fuktighet trenger inn
 • Mulig vannlekkasje fra tak ned i bordkledningen.

Registrer deg!

16. november 2014

Styret bruker e-post og nyhetsbrev via vår hjemmeside som vår viktigste informasjonskanal til våre beboere.


Vi ber derfor om at alle registrerer seg på hjemmesiden slik at du kan motta e-post ved viktig informasjon.


Din e-postadresse vil kun bli brukt av styret og ikke distribuert til andre.

 


INNBRUDD I POSTKASSER

5. oktober 2014

Natt til søndag 5. oktober har uvedkommende forsøkt å bryte seg inn i postkassene i borettslaget. Ved kontroll i dag søndag, stod kasseanleggene i Seljeveien 3, 7 og 11 åpne. Det er brutt opp både enkeltkasser og hovedlåsene på stativene. Styret har nå lukket alle stativ slik at kassene er låst. Styret vil informere Posten om dette slik at postbudet er ekstra påpasselig med å sørge for at stativene går i lås i tillegg til at vi vil be vaktmester om å kontrollere/utbedre kasseanlegget etter helgens ødeleggelser. Vi ber alle være oppmerksomme dersom de har mistanke om at post er på avveie som følge av dette og styret vil politianmelde forholdet. Styret vil vurdere tiltak for å sikre kasseanleggene bedre og komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.

Håndløpere på balkonger

29. september 2014

Flere andelseiere har henvendt seg til styret og spurt om det foreligger en plan for å bytte ut håndløperne (tre-rekkverket) på balkongene ettersom disse er stygge på mange balkonger etter manglende vedlikehold.

Styret jobber for å fremme dette for generalforsamlingen våren 2015 med alternative løsninger som generalforsamlingen kan ta stilling til. Styrets plan er å få utført dette samtidig med at treverk på fasader beises.

Når utskiftingen blir gjennomført avhenger av økonomiske forhold og det er p.t. ikke nok penger i vedlikeholdsfondet for disse arbeidene.

Andelseiere som ønsker å bytte håndløpere på egen hånd, kan gjøre dette for egen regning. Dersom generalforsamlingen vedtar å endre håndløpere til f.eks. aluminium, må alle andelseiere bytte til dette selv om man har nettopp byttet ut sine gamle håndløpere i tre.

Ikke slipp inn uvedkommende!

9. juni 2014

Styret har mottatt meldinger fra beboere om at folk ringer på og forsøker å komme inn i oppgangene. I forrige uke ringte 2 – 3 menn på og forsøkte å bli sluppet inn i oppgangene. De snakket ikke norsk og opptrådte aggressivt og forsøkte å få barn til å åpne ved å lokke med godteri.

Styret minner om viktigheten av å holde dørene låst og ikke slippe inn folk som man ikke kjenner.
 

Lørenbanen

19. mai 2014

Sporveien bygger ”Lørenbanen” og rett bak borettslaget kommer nye Løren stasjon. Klikk på lenken og les mer. Her kan du også melde deg på for å motta varsler før det sprenges i arbeidet med t-banetunnel.


 

Les mer

Responstid på henvendelser til styret

30. april 2013

Styret ønsker å besvare henvendelser så raskt som mulig, men kombinasjon jobb, styreverv og andre gjøremål, gjør at det av og til kan ta lengre tid enn du kanskje ønsker å få svar på dine spørsmål.

Styret vil besvare alle henvendelser senest innen 48 timer fra de er mottatt (i de fleste tilfellene raskere).

Noen henvendelser kan besvares med et endelig svar umiddelbart, mens andre kanskje må styrebehandles eller krever innhenting av dokumentasjon/fagekspertise og da vil du få beskjed om at saken er til behandling med en estimert behandlingstid.

 

Vi håper på forståelse for dette!

Hvordan bytte luftfilter?

7. mars 2011

Oppskrift på hvordan du bytter luftfiltre (docs.google)

Snarveier

 

Frydenberg 1 borettslag - v/OBOS Eiendomsforvaltning AS - Postboks 6668 St. Olavs Plass - 0129 Oslo - Kontakt styret i borettslaget

Utviklet av PromSys for Borettslag.net
);